Zebradoriet

Zebradoriet bestaat uit Rookkwarts en veldspaat. Veldspaat is aardend en brengt je in evenwicht en rookkwarts is een energetisch zuiverende steen. Zebradoriet helpt je dus geaard en in het hier en nu te leven. Hij heeft een zachte beschermende energie die je helpt trauma’s te boven te komen. Hij geeft je meer zelfvertrouwen, zelfrespect en emotionele stabiliteit. Hij helpt je bij het terug vertrouwen van mensen. Hij werkt versterkend voor het lichaam.

Chakra: alle

Vindplaats: Madagascar