Heliotroop

De naam "heliotroop" is afgeleid van twee Griekse woorden: "helios", wat "zon" betekent, en "trepein", wat "draaien" betekent. Deze benaming weerspiegelt de oude overtuiging dat wanneer de steen in water werd gelegd, het de zon zou kunnen reflecteren of veranderen. Dit idee komt waarschijnlijk voort uit de manier waarop de rode vlekken op de steen kunnen lijken op zonlicht dat reflecteert of schijnt in water.

Deze oude Griekse naam duidt dus op de visuele associatie van de steen met de zon, een eigenschap die waarschijnlijk werd gewaardeerd en mystiek werd geïnterpreteerd in vroegere tijden. Het weerspiegelt de fascinatie van mensen in de oudheid met de natuurlijke wereld en de manieren waarop ze betekenis en symboliek toekenden aan natuurlijke materialen en verschijnselen. Het is een vorm van chalcedoon, een type kwarts. Heliotroop wordt gevormd in hydrothermale omgevingen en is vaak te vinden in de spleten van ouder gesteente of als kiezelstenen in rivierbeddingen.

  • Chemische formule : SiO2
  • mineralen groep :  Kwarts
  • hardheid : 6-7 moh
  • Vindplaats: India, Australië, Brazilië, China en Tjechië

Heliotroop werkt beschermend, aardend en brengt balans. Hij werkt kalmerend bij irritatie, agressie en ongeduld, activerend en opwekkend als men uitgeput en vermoeid is. Heliotroop geeft moed, helpt je grenzen stellen en negatieve invloeden buiten houden. Hij maakt je flexibel en vergroot het aanpassingsvermogen. Heliotroop stimuleert de intuïtie, creativiteit en dromen.

Chakra: 1ste en 4de