Distheen (Cyaniet-Kyaniet)

Kyaniet wordt gevormd onder hoge druk en relatief lage temperatuurcondities, typisch tijdens de metamorfose van klei-rijke sedimenten. Het wordt vaak gevonden in metamorfe gesteenten zoals schist en gneis, waar het kan ontstaan door de regionale metamorfose van diepe sedimentaire afzettingen. Kyaniet, is ook bekend als distheen, De naam "kyaniet" is afgeleid van het Griekse woord "kyanos", wat "diepblauw" betekent, een verwijzing naar de meest voorkomende kleur van het mineraal. De alternatieve naam "distheen" verwijst naar de dubbele hardheid van het mineraal, het heeft een verschillende hardheid afhankelijk van de richting waarin het wordt gekrast.

  • Chemische formule : Al2SiO5
  • mineralen groep :  Nesosilicaten
  • hardheid : 3.6-3.7 moh
  • Vindplaats: Brazilië

Distheen is een steen die zelfexpressie en communicatie verbetert en angsten en blokkades helpt te doorbreken.  Hij verwijdert obstakels, frustratie en stress. Het is een goede steen voor de keelchakra.Het is een steen die geen negatieve energie vasthoudt en dus niet moet ontladen worden.

Chakra: Alle maar vooral 5de en 6de