Dendrietenopaal/agaat (Merliniet)

Dendritische opaal/ agaat, is een interessante variëteit van agaat die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van dendritische insluitsels. Deze insluitsels lijken vaak op plantachtige structuren, zoals takken of bladeren, wat deze agaat zijn unieke en aantrekkelijke uiterlijk geeft.

Chemisch gezien is agaat een vorm van kwarts, specifiek een variëteit van chalcedoon, die zelf hoofdzakelijk bestaat uit siliciumdioxide (SiO₂). Agaat is typisch transparant tot doorschijnend en kan een waaier aan kleuren vertonen, afhankelijk van de aanwezige onzuiverheden.

De dendritische patronen in dendritische agaat worden niet gevormd door fossiele resten van planten, zoals soms ten onrechte wordt gedacht, maar door insluitsels van voornamelijk mangaan- en ijzermineralen. Deze mineralen kristalliseren in de agaat in een vertakte vorm die lijkt op plantendendrieten. Deze dendritische structuren ontstaan vaak langs scheuren of tussen de lagen van het gastgesteente, wat resulteert in de karakteristieke en vaak zeer gedetailleerde patronen.

De exacte chemische samenstelling van de dendriten kan variëren, maar ze bevatten vaak oxiden of hydroxiden van mangaan en/of ijzer. De precieze natuur van deze insluitsels kan invloed hebben op de kleur en het uiterlijk van de dendritische patronen.

  • Chemische formule : SiO2
  • mineralen groep :  Kwarts
  • hardheid : 6-7 moh
  • Vindplaats: Madagascar...

Merliniet zorgt voor magie en geluk in je leven. Hij laat je naar jezelf kijken, ook naar de schaduwkanten. Hij moedigt je aan jezelf te accepteren en lief te hebben. Merliniet laat je inzien dat er geen fouten bestaan, maar enkel leerervaringen. Hij helpt negatieve ervaringen te verwerken en zet ze om in positieve lessen. Merliniet heelt het hart, het is een steen van evenwicht en zorgt voor harmonie en evenwicht tussen Yin en Yang, intellect en intuïtie. Het is de steen om het goddelijke vrouwelijke en mannelijke bijeen te brengen.

Chakra: 3de, 4de, 6de en 7de