Chitah Serpentijn

Chitah Serpentijn helpt beter te aarden, waardoor je je meer verbonden en gecentreerd kunt voelen in het hier en nu. Het is een beschermende steen die zelfexpressie bevordert en kan helpen bij het vergroten van uw zelfvertrouwen en het aannemen van een positief zelfbeeld. Hij geeft je meer innerlijke kracht en moed en helpt bij het overwinnen van uitdagingen en obstakels. Chitah Serpentijn versterkt je intuïtie en kan je helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Chakra: 4de

Vindplaats: VS, Italië, India, Zuid-Afrika