Ibis Jaspis

Ibis Jaspis is een breccie jaspis die ook veel gemeen heeft met de polychroom jaspis. Het is gebroken jaspis die later weer terug aaneengezet is door andere mineralen zoals agaat.

Het is een steen die je helpt na een traumatische gebeurtenis of ziekte er terug bovenop te komen en je te helpen met je herstel. Hij ondersteunt je tijdens stress en je spirituele evolutie, hij helpt je je energie terug vrij te laten stromen door blokkades op te heffen. Een goede steen om je te beschermen tegen straling van bv 5G.

Chakra: 1-2-3

Vindplaats: Madagascar

Geen producten gevonden
Minder filters gebruiken of alles verwijderen